Pinar Heggernes

Prorektorkandidat

Pinar Heggernes

Prorektorkandidat

Pinar Heggernes er instituttleder for Institutt for informatikk ved UiB og professor i algoritmer. Hun har lang erfaring som forsker og underviser, med ledelse av flere eksternfinansierte prosjekter og deltakelse i programstyrer og redaksjonskomiteer av internasjonale vitenskapelige arrangement og tidsskrifter. Hun er aktiv i det nasjonale forsknings- og utdanningspolitiske arena, blant annet som styremedlem i Norges Forskningsråd og styreleder for NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium.

Hun er opptatt av samarbeid mellom akademia, næringsliv og forvaltning; hun er medlem av blant annet Bergen Næringsråds ressursgruppe for digitalisering og advisory board for Norwegian Cognitive Center. Hun har hatt en sentral rolle i koordinering av ulike initiativ relatert til tverrfaglig IKT-forskning og  tverrfaglige IKT-utdanninger ved UiB. Heggernes har sin utdanning fra UiB og har hatt flere lange forskningsopphold i utlandet, blant annet USA, Frankrike og Tyrkia. Hun har vært fakultetsstyremedlem for MatNat-fakultetet og varamedlem i universitetsstyret ved UiB. Hun er 52 år, gift og har to voksne sønner.

Lytt til Pinars podcastepisode:

Episode 1: Pinar Heggernes

med Team Hagen / Anna Julie Nytrøen Bergesen

Se video om Pinar: 

Pinar i mediene:

Mener debattinnlegg minner om aprilspøk: — Livet fungerer ikke slik

26.02.2021
Foto: Anita Vedå / SMAU Media

Et debattinnlegg som hevder at 2021 kan bli studentenes beste år, har gitt sterke reaksjoner.

Les mer i Khrono ›

Ansvarsområder

Utdanning og digitalisering

‹    Bli betre kjent med dei andre i Team Hagen