Hagens Podcasthjørne episode 2: Gottfried Greve

mar 5, 2021

I andre episode av Hagens Podcasthjørne møter vi viserektorkandidat Gottfried Greve. Gottfried er professor i pediatri ved Klinisk institutt 2 ved UiB og seksjonsoverlege ved Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. I episoden møter vi ved Energisenteret for barn og unge, hvor han forteller om sin rolle i Team Hagen.

Som seksjonsoverlege blir Gottfried fortsatt like fascinert av hvordan hjertet fungerer. Han snakker i forlengelse av dette om viktigheten av forskning og ikke minst hvor viktig det er å dele kunnskap med andre. Et eksempel på generering av kunnskap til praktisk bruk kan hentes fra prosjekter rundt barn og unges mestringsfølelse:

«En av de tingene vi synes er veldig viktig for barn og unge er mestring. Vi gjør faktisk en del prosjekter som går på dette å gi barn utfordringer som de hele tiden kan mestre, og dermed hele tiden bryte grenser litt mer og mer»

Verdien av forskning og kunnskap er stor, men verdien blir enda større ved å dele dette videre. Gottfried viser til Universitetet i Bergen som en god tilrettelegger for at gode ideer kan bli til virkelighet.

«Hvis vi blir valgt vil vi sette forskning i fokus og min jobb blir faktisk å sette den kunnskapen som genereres gjennom forskningen i bruk»

Lytt til episoden her:

Podcastprodusent: Anna Julie Nytrøen Bergesen