Er du stipendiat eller postdok?

mar 24, 2021

Margareth Hagen – rector candidate

Team Hagen er genuint opptatt i de yngre forskernes situasjon:

Rektorkandidat Margareth Hagen

  1. har i alle valgdebatter fortalt at hun som rektor vil selv vil arbeide med vilkårene med de yngre forskerne.
  2. har ledet arbeidet for en karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB og var sentral i etableringen av  HR Excellence in Research.
  3. opp effektene stipendiatene under pandemien, nå gjennom en survey
  4.  har vært en tydelig nasjonal stemme i debatter om yngre forskeres situasjon, og deltar nå i et KD-utvalg som skal lage ny strategi for forskerkarrierer.
  5. leder prosjektet FRAM som kartlegger rammene for forskningskvalitet ved UiB.

Her er Team Hagens valgplattform – bruk stemmeretten!