Bli bedre kjent med Margareth Hagen

mar 16, 2021

Hvem er Margareth?

Margareth Hagen (1965) er professor i italiensk litteratur, og har bred organisasjons-og ledererfaring fra UiB. De siste åtte årene har hun hatt sentrale lederverv ved UiB.

Margareth Hagen overtok som rektor ved Universitetet i Bergen 7. januar 2021. Hun har vært prorektor fra august 2017. I rollen som prorektor har hun vært rektors valgte stedfortreder, og har hatt ansvar for forskning og forskerutdanning ved UiB, og ledet Redelighetsutvalget. Hun har ledet en rekke sentrale prosesser og utvalg ved UiB de siste årene, blant disse er revisjonen av UiBs strategi, utvikling av Politikk for yngre forskere og utvikling av UiBs Brusselkontor. Som leder av Redelighetsutvalget ved UiB har prorektor Hagen tatt initiativ for et økt fokus på forskningsetikk og dialog om god forskningsskikk og åpenhet tilknyttet vitenskapelig fremferd.  Hagen leder også forskningsutvalget ved UiB som er universitetets rådgivende organ innen forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Hun er styremedlem i European Alliance for Social Sciences and Humanities.

Fra august 2013-juni 2017 var hun dekan for Det humanistiske fakultet. Hun har vært forskningsleder for Institutt for fremmedspråk og har også ledet likestillingskomiteen ved UiB.

Hennes forskning har handlet om forholdet mellom poetikk, litteratur og historie på 1500-tallet i Italia. De siste årene har hun imidlertid arbeidet med problemstillinger i skjæringsfeltet mellom humanistiske og naturvitenskaplige disipliner. Hun er sentral i forskergruppen Litteratur og vitenskap, og er medlem av styringsgruppen for det tverrfaglige forskningsprosjektet  Historizing the Ageing Self: Literature, medicine, psychology, law.

Se video om margareth

Videoproduksjon: SMAU Media