Bli bedre kjent med Gottfried Greve

mar 1, 2021

Foto: Anita Vedå / SMAU Media

Hvem er Gottfried?

Gottfried Greve er professor i pediatri ved Klinisk institutt 2 ved UiB og seksjonsoverlege ved Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Han leder forskningsgruppe for oppfølgingsstudier av barn og unge (WestPaedResearch) og har lang erfaring i undervisning i barnesykdommer. Han har vært visestyrer for undervisning og vært visedekan for utdanning. Greve har hatt fire lengre forskningsopphold i Houston og London.

Han var en av pådriverne for etableringen av Energisenteret for barn og unge ved Haukeland sykehus; et forsknings- og klinisk senter for fysisk aktivitet hos barn og unge som trenger særlig tilrettelegging. Senteret jobber på tvers av fagområder, profesjoner og institusjoner. Greve var en av stifterne av Hjertefondet ved Universitet i Bergen og har siden 2014 vært rådets leder. Greve har hatt en lange rekke lokale og nasjonale oppgaver. Han har hatt hovedansvar for flere nasjonale og internasjonale konferanser. Han er utdannet ved UiB. Greve 62 år, gift og har to voksne sønner.

Se video om gottfried:

Videoproduksjon: SMAU Media