Bli bedre kjent med Annelin Eriksen

mar 8, 2021

Hvem er Annelin Eriksen?

Annelin Eriksen er professor i sosialantropologi. Hun har forsket i en årrekke på kulturell og religiøs endring , først i Stillehavet  og senere også knyttet til globale religiøse bevegelser. Hennes nye forskningsprosjekt handler om hvordan teknologisk utvikling endrer vår forståelse av hva det vil si å være menneske.

Hun ble tildelt det norske vitenskapsakademi sin HumSam pris (”Fylkesaker prisen”) i 2017 sammen med sin mann Knut M Rio. Hun har vært prodekan for forskning og forskerutdanning på SV fakultet (2013-2017) og viserektor for globale relasjoner relasjoner (2017-2021). Hun er opptatt av forskningens unike bidrag for samfunnsutvikling. Hun er gift, 49 år og har tre voksne døtre.

Se video av Annelin:

Videoproduksjon: SMAU Media